Nieuws

Wegwerkzaamheden Alkemadelaan

Wegwerkzaamheden Alkemadelaan

In opdracht van de gemeente Kaag en Braassem voert de Versluys Groep in juni en juli werkzaamheden uit aan de Alkemadelaan in Roelofarendsveen. WerkzaamhedenDe werkzaamheden bestaan uit regulier asfaltonderhoud om de weg in een goede en veilige...

Lees meer
Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit

Hoe criminelen te werk gaanEen definitie geven van ondermijning is lastig, want ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld (de ‘gewone’ maatschappij) en de onderwereld...

Lees meer
Participatiebijdrage Interpolis

Participatiebijdrage Interpolis

Interpolis draagt op ons Bedrijvenpark bij aan de veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor maakten we afspraken over een jaarlijkse resultaatparticipatie. De premie en de schade bepalen de hoogte van de resultaatparticipatie. Er was dit jaar relatief...

Lees meer
Onderhoud en beheer eigen terrein

Onderhoud en beheer eigen terrein

Een ander onderwerp dat tijdens de schouw ter sprake is gekomen is het onderhouden en het beheer van eigen terreinen. Veel ondernemers houden hun terrein netjes bij, maar helaas zien we ook andere beelden. Dit heeft direct invloed op het beeld van...

Lees meer
KVO Dagschouw

KVO Dagschouw

Twee keer per jaar lopen wij een schouwronde over het bedrijvenpark. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de politie, brandweer en gemeente aanwezig. Dit keer hadden we ook de burgemeester en wethouder Yvonne Peters uitgenodigd om met ons mee te...

Lees meer
Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Als de winter zijn intrede doet, is het zaak dat iedereen veilig op weg kan. Loonbedrijf Roodenburg zet zich daar al jaren voor in en biedt een compleet dienstenpakket voor gladheidbestrijding voor gemeenten, bedrijven en particulieren. Omdat ze...

Lees meer
Voorkom brand(overslag)

Voorkom brand(overslag)

Met de feestdagen voor de deur is er meer kans op brandgevaar. We willen u dan ook verzoeken om brandgevaarlijke goederen (rondom de feestdagen en met name voor oud- en nieuwjaar) van het terrein te verwijderen. De buitenopslag op eigen terrein is...

Lees meer
Doe de buitenverlichting aan!

Doe de buitenverlichting aan!

Afgelopen week hebben we met gemeente, brandweer en politie weer onze jaarlijkse ronde over het terrein gelopen voor de avondschouw. Tijdens deze winterdagen willen we u vragen om extra aandacht te besteden aan de buitenverlichting op en rond uw...

Lees meer

2020 

Wat staat er allemaal te gebeuren?!

Ondanks alles hebben we niet stil gezeten en dat zijn we ook in 2021 niet van plan. We hebben onze veragderingen op een veilige manier voort kunnen zetten. Soms online en soms op veilige afstand van elkaar. Bijvoorbeeld buiten bij een knapperend...

Avondschouw

In november heeft de jaarlijkse avondschouw plaats gevonden. Helaas hebben we deze niet gezamenlijk met de gemeente, brandweer en politie kunnen lopen, maar iedereen heeft dit afzonderlijk van elkaar gedaan en de input hebben we digitaal besproken....

Openbare AED

Een veel genoemd onderdeel uit de enquête (en onderdeel van ons meerjarenplan) was de wens om een openbare AED op het terrein te krijgen. We kunnen u bij deze mededelen dat deze eind dit jaar wordt geplaatst op Cilinderweg 6 (bij Hooymans...

Donkere dagen vergroten de kans op inbraak

De donkere dagen zijn het hoogseizoen voor inbrekers. Zodra de dagen korter worden, stijgt de inbraakkans tot december met gemiddeld 72%. Dat blijkt uit cijfers van de InbraakBarometer van Interpolis. Piekmaanden zijn volgens de cijfers de maanden...

Voorkom brand in uw bedrijf

We zijn inmiddels weer in het begin van de donkere maanden beland, de dagen worden korter en de nachten worden kouder. Doordat de duisternis vroeg invalt, vindt vandalisme makkelijker plaats. Naast inbraak is brandstichting een risico. Verveling,...

Incidentencijfers 2020

Sinds 2015 maken we bij de gemeente meldingen van bijvoorbeeld schade, rondzwervend afval, losliggende (stoep)tegels, etc. Met de gemeente hebben we de afspraak dat deze meldingen binnen twee dagen opgepakt worden. We hebben alle feiten en cijfers...

Afsluiting Alkemadelaan

Op de Alkemadelaan is olieverontreiniging ontstaan door lekkende lekkende kabels. De verontreiniging bevindt zich nabij de rotonde bij industrieterrein De Lasso.Van 20 juli tot naar verwachting 20 augustus vinden werkzaamheden plaats om deze...

Structuurvisie A4 Burgerveen – N14 vastgesteld

De Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 lag van 24 januari tot en met 5 maart 2020 ter inzage. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de structuurvisie inmiddels vastgesteld en maakte dit bekend in de Staatscourant van woensdag 8...

Parkeerbeleid vrachtwagens

Momenteel mogen grote voertuigen zowel op het parkeerterrein van voetbalvereniging DOSR als parkeerterrein Schoolbaan te Roelofarendsveen geparkeerd worden. Gemeente Kaag & Braassem wil dit mogelijk per 1 januari 2021 niet meer toestaan....

Incidentencijfers 2019

In 2015 zijn wij gestart met het maken van meldingen van bijvoorbeeld schade, rondzwervend afval, losliggende (stoep)tegels, etc. Deze meldingen worden gestuurd naar de gemeente en we hebben met de gemeente de afspraak dat deze meldingen binnen...

Openbare AED’s

Iedere week krijgen zo’n driehonderd mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Een AED vergroot de kans op herstel aanzienlijk.Daarom...

Meerjarenplan

Afgelopen jaar hebben veel ondernemers op het Bedrijvenpark meegewerkt aan de enquête. Naar aanleiding van deze enquête heeft het bestuur een meerjarenplan opgesteld, waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. We willen alle ondernemers die aan...

Ontwikkeling bedrijventerrein Kaag en Braassem

College stelt raad voor om voorkeursrecht toe te passen op mogelijk nieuwe bedrijfslocatie Nieuwe Wetering / Rijpwetering In de gemeente Kaag en Braassem is behoefte aan nieuwe bedrijfslocaties. Er zijn nauwelijks mogelijkheden voor het lokaal...

Uitstel belastingbetaling voor ondernemers

Corona: Hulp voor ondernemers Het coronavirus raakt iedereen en veel ondernemers en zzp’ers maken zich zorgen over hun bedrijfsvoering en de gevolgen. Wat doet de overheid om ondernemers te helpen? Het kabinet heeft een steunpakket voor...

Coronavirus

Vanuit de OVA Ondernemersvereniging Kaag & Braassem hebben we volgend bericht ontvangen: De ontwikkelingen aangaande het Coronavirus en de maatregelen volgen elkaar razendsnel op. De afgelopen dagen hebben we nauw contact gehad met de gemeente....

Terugblik informatieavonden ontwerpstructuurvisie

Op 10 en 11 februari hield het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) twee informatiebijeenkomsten om de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 toe te lichten. Ruim honderd geïnteresseerden kwamen op de avonden in Nieuwe Wetering en...

Aankondiging informatieavonden ontwerpstructuur A4

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatieavonden om de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 toe te lichten. Bezoekers van deze informatieavonden krijgen de gelegenheid om tijdens de avonden een zienswijze in...

Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

In dit bericht informeren wij u over het verdere proces van de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14. Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 is 16 december 2020 door de minister van Infrastructuur en...

Visualisaties brengen toekomst tot leven

De plannen voor de A4 Burgerveen – N14 nemen steeds concretere vormen aan. Maar wat betekent dat nu in de praktijk? Hoe zien weg en omgeving er straks uit en hoe verschilt dat van de situatie nu? Met behulp van overzichtelijke en realistische...

2019

Wegwerkzaamheden A4

Boskalis voert in 2019 voor Rijkswaterstaat onderhoud uit aan asfalt en kunstwerken aan de rijkswegen in Noord-Holland. In dat kader wordt er via deze mail en de bijgevoegde infobladen een afsluiting van rijstroken aangekondigd. Werkzaamheden week...

Verkenning A4 Burgerveen-N14: Besluit van de Minister

Omdat inmiddels alle inhoudelijke beslisinformatie beschikbaar is, heeft de Minister vooruitlopend op de keuze voor het Voorkeursalternatief van de Verkenning A4 Burgerveen-N14 een keuze gemaakt. Daarbij heeft de Minister begin september gekozen...

Roelofarendsveen | Werkzaamheden verkeerslichten

In de maand september wordt op drie plekken op de Alkemadelaan in Roelofarendsveen en Oude Wetering gewerkt aan de vervanging van de verkeerslichten. Dat veroorzaakt wat vertraging. Doorgaand verkeer blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk. Een...

Nieuw bestuurslid…

Martien Hogenboom (Hogenboom Transport) is in mei 2019 als nieuw bestuurslid toegetreden tot het bestuur. Hogenboom Transport is al vele jaren gevestigd op Bedrijvenpark De Lasso en ze zijn al sinds de oprichting van de vereniging lid. Het bestuur...

Stand van zaken verbreding A4

De provincie heeft eind mei een nieuwsbrief gestuurd over de stand van zaken betreffende de verbreding van de A4. Het wegontwerp: nog niet definitief, maar de uitgangspunten bepaaldEr komt veel kijken bij het ontwerpen van een extra rijstrook op...

Voortgang meerjarenprogramma

De Provincie Zuid-Holland heeft in augustus 2017 de Subsidieregeling 'de planvorming bedrijventerreinen' opengesteld. In 2018 heeft Bedrijvenpark De Lasso een subsidie verkregen betreffende: “Het opstellen van een meerjarenprogramma voor het door...

Cybercrime informatieavond

Phishing, een virus, mal- of ransomware. Maar ook misbruik of lekken van klantgegevens. Online criminaliteit is er helaas in allerlei vormen. Je kunt jezelf of je bedrijf misschien nooit helemaal beschermen tegen cybercrime, maar je kunt je er wel...

Meld uw camera aan!

Dit bericht is afkomstig van de landelijke projectleider van de politie Midden Nederland betreffende het project 'camera in beeld'. Bij veel opsporingsonderzoeken zoals inbraken, overvallen, vermissingen enzovoort, blijkt iedere keer maar weer hoe...

2018

Wat is er allemaal gebeurd…

Namens de vereniging hebben wij ons de afgelopen vijf jaar ingezet voor een schoon, heel en veilig Bedrijvenpark. In 2014 hebben we de vereniging opgericht, zijn we gestart met de revitalisatie van het gehele Bedrijvenpark en zijn we gestart met de...

Voorkom brand (tijdens de feestdagen)

We willen u verzoeken om brandgevaarlijke goederen (rondom de feestdagen en met name voor Oud & Nieuw) van het terrein te verwijderen. De buitenopslag op eigen terrein is een verantwoordelijkheid van de bedrijfseigenaar. Voor buitenopslag moet...

KVO-Hercertificering

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. In 2015 heeft Bedrijvenpark De Lasso met succes het Basis...

We komen bij u langs!

De Provincie Zuid-Holland heeft in augustus 2017 de Subsidieregeling 'de planvorming bedrijventerreinen' opengesteld. Namens Bedrijvenpark De Lasso hebben wij dit jaar ook een subsidie verkregen. Het betreft de subsidie voor het project: “Het...

Calamiteitenroute voor De Lasso Noord & Zuid

We hebben het al eerder aangegeven dat we bezig zijn met de realisatie van twee calamiteitenroutes. We kunnen u bij deze melden dat de calamiteitenroute op De Lasso Noord (bij het stoplicht ter hoogte van de Alkemadelaan / Conservenweg) medio mei...

Rotonde

We hebben al veel ondernemers gehoord over de mooie rotonde bij Bedrijvenpark Veenderveld en de iets minder mooie rotonde die wij bij Bedrijvenpark De Lasso hebben... Maar we hebben heel goed nieuws!!! De gemeente heeft een contract met de...

Doorontwikkelen van de ondernemersvereniging

Vorig jaar heeft de Provincie Zuid-Holland in augustus 2017 de Subsidieregeling 'de planvorming bedrijventerreinen' opengesteld. Daar is goed gebruik van gemaakt.De € 600.000 euro die toen beschikbaar was voor deze regeling is volledig beschikt. De...

Calamiteitenroute voor De Lasso Noord & Zuid

We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente, brandweer en politie betreffende calamiteiten-ontsluitingsroutes op Bedrijvenpark De Lasso Noord & Zuid. Afgelopen maand hebben we positief nieuws van de gemeente ontvangen! Zowel de gemeente...

Kennismaking met Bedrijvenpark Veenderveld

Op 15 februari j.l. heeft het bestuur van Bedrijvenpark de Lasso een kennismakingsmeeting gehad met het bestuur van Bedrijvenpark Veenderveld. Beide besturen hebben op dit moment nog niet de intentie om de verenigingen samen te voegen, maar er...

AED-burgerhulpverlening: van levensbelang

AED-burgerhulpverlening: van levensbelang. Daarom heeft Hartveilig Wonen (nu onder de naam 'Stan the GRP network') samen met de gemeente in 2018 een werkgroep van vrijwilligers opgericht om AED-burgerhulpverlening verder te ontwikkelen. Meer...

Verkenning A4 Burgerveen-N14

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Dit jaar voert het Ministerie van...

Duurzaamheid

Duurzaamheid: alleen aan de slag met uw bedrijf of als collectief op het Bedrijvenpark De Lasso? Onderstaand bericht hebben wij via de gemeente ontvangen. Samen inkopen maakt verduurzamen van bedrijvenparken eenvoudiger. Alle ondernemers hebben te...

Fietskluisjes

Er zijn nog enkele fietskluisjes (ter hoogte van de Heembouw en Castelijn) beschikbaar! Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de kluisjes. Mochten er mensen interesse hebben in het gebruik van deze kluisjes dan vernemen wij het graag en...

2017

Terugblik 2014 – 2017

Bedrijvenpark De Lasso bestaat al weer vier jaar. In 2014 hebben een aantal ondernemers de handen in een geslagen en is vereniging ‘Bedrijvenpark De Lasso’ opgericht. In datzelfde jaar heeft het bedrijvenpark een revitalisatie ondergaan, wat heeft...

Dag- & avondschouw

In 2017 heeft wederom in samenwerking met vertegenwoordigers van de Gemeente Kaag & Braassem, brandweer, politie en bestuursleden de jaarlijkse dag- en avondschouw plaats gevonden. In januari 2018 staat de volgende avondschouw al weer op de...

Buitenverlichting

Tijdens deze winterdagen willen we u vragen om extra aandacht te besteden aan de buitenverlichting. Als iedereen ervoor zorgt dat aanwezige buitenverlichting aan of bij het pand werkt, maken we gezamenlijk het bedrijventerrein veiliger en...

Aanmelden AED-apparatuur

Steeds meer ondernemers schaffen een AED-apparaat aan. Dit juichen wij als Bedrijvenpark alleen maar toe! Mocht u het afgelopen jaar een AED hebben aangeschaft dan vernemen wij dit graag via secretariaat@bedrijvenparkdelasso.nl. We nemen het...

Onderhoud van AED-apparatuur

Naast de aanschaf van een AED-apparaat is het onderhouden ervan minstens zo belangrijk. De laatste tijd is er - mede door de berichtgeving in de media - een hoop te doen over het onderhoud van AED's, of eigenlijk het gebrek daarvan. Volgens...

Teruglopend aantal incidenten

In 2015 zijn wij gestart met het maken van meldingen van bijvoorbeeld schade, rondzwervend afval, losliggende (stoep)tegels, etc. Deze meldingen worden gestuurd naar de gemeente en we hebben met de gemeente de afspraak dat deze meldingen binnen 2...

Voorkom brand tijdens de feestdagen

We willen u verzoeken om brandgevaarlijke goederen rondom de feestdagen en met name voor Oud & Nieuw van het terrein te verwijderen. De buitenopslag op eigen terrein is een verantwoordelijkheid van de bedrijfseigenaar. Voor buitenopslag moet...

Is het einde van het vaste arbeidscontract nabij?

Hoe vind en bind je kwalitatief goed personeel in een tijd waar de economie groeit en de werkloosheid daalt? Welke trends en ontwikkelingen zien we op de (regionale) arbeidsmarkt? Is ‘vast’ of ‘flexibel’ de toekomst? Over deze vraagstukken gaan wij...

Wegwerkzaamheden Alkemadelaan 25 t/m 29 september

Tussen maandag 25 september en vrijdag 29 september wordt onderhoud gepleegd aan de Alkemadelaan in Roelofarendsveen. Er wordt een nieuwe geluidsreducerende asfaltdeklaag aangebracht, nadat de oude asfaltlaag eraf is gehaald. Na het onderhoud zal...

A4: Weekendafsluitingen tussen Burgerveen – Leiden

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar het asfalt tussen Roelofarendsveen en Hoogmade door tweelaags zoab. Verder vervangen ze de voegovergangen door stillere varianten en schuiven ze het ritspunt ter hoogte van Leiden op de hoofdrijbaan richting Den...

Verkeersmaatregelen tijdens de Veense Kermis

De Veense Kermis staat weer voor de deur. Een hoop gezelligheid, maar tijdens deze periode dient er rekening te worden gehouden met de volgende afsluitingen i.v.m. wandelgebied en optochten waarbij gemotoriseerd verkeer de omleidingsroutes dient...

Marktanalyse detailhandel bedrijventerrein A4

Het college van b&w heeft een markt- en effectanalyse laten uitvoeren met betrekking tot de perifere en volumineuze detailhandel op bedrijventerrein A4. De uitkomsten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, staan in een concept rapportage....

A4: Weekendafsluitingen tussen Burgerveen – Leiden

Rijkswaterstaat vervangt dit jaar het asfalt tussen Roelofarendsveen en Hoogmade door tweelaags zoab. Verder vervangen ze de voegovergangen door stillere varianten en schuiven ze het ritspunt ter hoogte van Leiden op de hoofdrijbaan richting Den...