Verkenning A4 Burgerveen-N14

mei 4, 2018

Zowel voor bedrijven als inwoners is het heel belangrijk dat de Randstad goed bereikbaar blijft. Eén van de knelpunten in het wegennet is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.

Dit jaar voert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarom een MIRT-Verkenning uit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ze onderzoeken onder andere hoe een extra rijstrook op dit traject vormgeven moet worden.

Waarom?

  • Eén van de verkeersknelpunten in de Randstad is de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag.
  • De A4 is de drukste weg van Nederland is en verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol.
  • De Randstad moet goed bereikbaar blijven en een goede doorstroming is voor de economie van groot (inter)nationaal belang.
  • Als het verkeer op de A4 beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op omliggende lokale en provinciale wegen.
  • De kans op ongevallen wordt zo kleiner.

In de Verkenning onderzoeken we of we de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 kunnen verbeteren. Als het verkeer op de A4 bij Leiden beter kan doorrijden, vermindert ook de drukte op omliggende provinciale en lokale wegen. Uit het verkeerskundig onderzoek blijkt dat de uitwisseling met het omliggende onderliggend wegennet (onder meer via de parallelstructuur) nog niet goed genoeg functioneert. Daarom wordt er met name rond de aansluitingen gekeken naar infrastructurele maatregelen. Ook wordt er gekeken naar smart mobility-maatregelen.

Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Startbeslissing getekend. Dit vormde de formele start van het project.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijkswaterstaat. 

Dit bericht is afkomstig vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat