Incidentencijfers 2020

dec 17, 2020

Sinds 2015 maken we bij de gemeente meldingen van bijvoorbeeld schade, rondzwervend afval, losliggende (stoep)tegels, etc. Met de gemeente hebben we de afspraak dat deze meldingen binnen twee dagen opgepakt worden. We hebben alle feiten en cijfers van 2020 voor u op een rijtje gezet.

Feiten en cijfers BuitenBeter Meldingen:
2015: 40 meldingen
2016: 40 meldingen
2017: 30 meldingen
2018: 46 meldingen
2019: 23 meldingen
2020: 39 meldingen

De meest voorkomende meldingen zijn paaltjes die krom gereden zijn en losse stoeptegels. Helaas hebben we dit jaar ook een aantal keer te maken gehad dat verkeerslichten of lantarenpalen die niet goed functioneerden. We blijven deze zaken in de gaten houden en maken hier melding van bij de gemeente! 

Vanaf 2016 ontvangen we elk kwartaal de incidentengegevens van de brandweer en de politie.

Feiten en cijfers incidenten:
2016: 30 meldingen
2017: 11 meldingen
2018: 14 meldingen
2019: 19 meldingen
2020: 13 meldingen

In 2020 betreft het voornamelijk incidenten, zoals het afgaan van een (loos) inbraakalarm, of een melding van een onbekend/ongewenst voertuig op het Bedrijvenpark. Helaas hebben we in 2020 wel te maken gehad met twee inbraken, maar de daders staan hierbij wel duidelijk op camera. De politie heeft deze beelden veiliggesteld via ATN. 

We willen u erop attenderen dat het belangrijk is om kleine zaken zoals schade, stoeptegels die losliggen, putten die verzakt zijn, etc. bij ons te blijven melden. Op deze manier kunnen wij ze onder de aandacht brengen bij de gemeente en kan het in veel gevallen opgelost worden. 

Daarnaast het verzoek namens de politie en brandweer om verdachte situaties, inbraak of andere incidenten ook te melden via 112. Het is belangrijk dat we dit goed in beeld hebben en op deze manier gezamenlijk met de KVO-partners op kunnen blijven anticiperen.