Openbare AED’s

mei 11, 2020

Iedere week krijgen zo’n driehonderd mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Een AED vergroot de kans op herstel aanzienlijk.
Daarom moet er, in geval van een hartstilstand, overal binnen redelijke afstand een AED voorhanden zijn.

Ook uit de enquête kwam naar voren dat ondernemers op het Bedrijvenpark het belangrijk vinden dat er openbare AED’s beschikbaar zijn.

Het bestuur is hiermee aan de slag gegaan en momenteel worden de mogelijkheden en de bijbehorende kosten uitgezocht.

Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.