Wat staat er allemaal te gebeuren?!

dec 17, 2020

Ondanks alles hebben we niet stil gezeten en dat zijn we ook in 2021 niet van plan. We hebben onze veragderingen op een veilige manier voort kunnen zetten. Soms online en soms op veilige afstand van elkaar. Bijvoorbeeld buiten bij een knapperend haardvuurtje. 

Een aantal punten komen tijdens deze vergaderingen standaard aan bod. Dit zijn onderwerpen zoals (verkeers)veiligheid, groenvoorzieningen, grijsvoorzieningen (straatwerk) en incidenten(cijfers).

Voortgang rotonde 
We hadden uiteraard gehoopt al veel verder te zijn met de ontwikkeling van de rotonde. Maar dit is een van de punten die mede door corona enige vertraging heeft opgelopen. Wel kunnen we melden dat we weer op de goede weg zijn en er mooie plannen liggen die we met de gemeente en de veiligheidsregio bespreken. Helaas kunnen we jullie hier nog steeds niets over vertellen, maar het wordt zeker vervolgd!

Verkeersveiligheid
Een ander onderdeel in ons meerjarenplan is het onderzoeken van de verkeersveiligheid op het Bedrijvenpark. Hier zijn we in 2020 mee begonnen en zullen we verder uitrollen in 2021. 

Groenvoorzieningen 
We blijven continu in contact met gemeente en groenbeheerders over de mogelijkheden, werkzaamheden en onkruidbestrijding op het bedrijvenpark. Zo is er in november van dit jaar een nieuwe struik geplaatst van ongeveer 100 m. bij de Conservenweg/Alkemadelaan (ter hoogte van de oversteekplaats). Ook houden we in de gaten of er bomen ziek zijn of om andere redenen vervangen dienen te worden.

Het verzoek aan u, als ondernemer, om uw eigen terrein netjes te houden en het onkruid zoveel mogelijk te verwijderen. Daarnaast willen we graag weten of er vanuit de ondernemers interesse is om meer groen of bloeimogelijkheden op het bedrijvenpark aan te leggen. De gemeente wil ons hier graag bij ondersteunen, maar dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met u! Als u interesse heeft in meer groen of hier vragen over heeft dan vernemen we het graag en kunt u een mail sturen naar secretariaat@bedrijvenparkdelasso.nl