Afsluiting Alkemadelaan

jul 15, 2020

Op de Alkemadelaan is olieverontreiniging ontstaan door lekkende lekkende kabels. De verontreiniging bevindt zich nabij de rotonde bij industrieterrein De Lasso.
Van 20 juli tot naar verwachting 20 augustus vinden werkzaamheden plaats om deze verontreiniging op te ruimen en de schade te herstellen.

Op de Alkemadelaan wordt hiervoor één rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt duidelijk aangegeven met behulp van bebording.

De bus rijdt via de Braassemdreef; er wordt een tijdelijke bushalte/fietsstalling gecreëerd op de Braassemdreef nabij de Floraweg.

Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de omgevingsmanager Wouter van Buizen via telefoonnummer 06 – 28 75 05 67 of een email sturen naar wouter.van.buizen@qirion.nl.

Bron: Gemeente Kaag & Braassem 

Vanuit Bedrijvenpark De Lasso hebben we contact gehad met de heer Wouter van Buizen en hij heeft bij ons aangegeven dat De Lasso Noord en De Lasso Zuid gedurende de gehele periode per auto bereikbaar blijven. Voor fietsers wordt een omleiding ingesteld.

Eén weghelft, ter hoogte van Johlex Bouw, wordt afgesloten. Je kunt vanaf de rotonde bij De Lasso niet richting de rotonde Sotaweg/Stationstraat, maar vanaf de rotonde Sotaweg/Stationstraat wel richting de rotonde bij De Lasso.

Vanaf de rotonde bij De Lasso blijft de weg richting de rotonde naar de Rabobank aan beide weghelften geopend. 

Klik hier voor de informatiebrief en het bijbehorende kaartje.