Reactienota op zienswijzen MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14

feb 6, 2020

In de Reactienota MIRT-Verkenning A4 Burgerveen – N14 vindt u een samenvatting van de binnengekomen zienswijzen en de reactie van het project hierop.

Rijkswaterstaat onderzoekt verschillende oplossingen om de fileproblemen op het traject A4 Burgerveen – N14 effectief aan te pakken. Om de beste oplossingen te vinden, heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar besloten om de onderzoeksprocedure te wijzigen. Voor het vervolg van de Verkenning werd besloten om een Structuurvisieprocedure te volgen. Er wordt inmiddels de laatste hand gelegd aan een Structuurvisie.

Inspraakmogelijkheid

Aanleiding voor het wijzigen van de procedure, is de uitwisseling van de A4 met de parallelstructuur ter hoogte van de N11. Het projectteam onderzocht voor dit knelpunt verschillende varianten van het wegontwerp. Om de best mogelijke oplossing te vinden, heeft de minister besloten om in de verdiepte ligging bij Leiden ook een variant te onderzoeken met meer dan twee rijstroken. Volgens de Tracéwet heeft elk project dat een weg wil uitbreiden met meer dan twee rijstroken, een Structuurvisie nodig. De minister heeft daarom besloten te wisselen van procedure en voor het vervolg van de Verkenning uit te gaan van de Structuurvisieprocedure.

Door deze wijziging van procedure konden belanghebbenden tussen 4 en 17 juli 2019 een zienswijze indienen met betrekking tot de wijziging van een MER-fase 1 naar een Plan-MER.

Reactienota
Betrokkenen dienden in totaal drie zienswijzen in. In de Reactienota zijn de zienswijzen op basis van de inhoud in thema’s onderverdeeld en beantwoord. Deze zienswijzen en de reactie van het project erop kunt u hier lezen.

Dit bericht is afkomstig vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat