Wat is er allemaal gebeurd…

dec 24, 2018

Namens de vereniging hebben wij ons de afgelopen vijf jaar ingezet voor een schoon, heel en veilig Bedrijvenpark.

In 2014 hebben we de vereniging opgericht, zijn we gestart met de revitalisatie van het gehele Bedrijvenpark en zijn we gestart met de eerste Meet&Eat.

Daarna hebben we in 2015 het KVO keurmerk behaald en dit jaar hebben we de her-certificering ook behaald.

We hebben ervoor gezorgd dat er in 2016 14 camera’s op het Bedrijvenpark zijn gekomen, wat een bijdrage levert aan de veiligheid.

Daarnaast lopen we twee keer per jaar met de gemeente, politie en brandweer een dag- en avond schouw om te kijken of er onveilige situaties zijn op het Bedrijvenpark en wat we nog kunnen verbeteren.

Het gehele jaar door maken we bij de gemeente ‘Buiter Beter Meldingen’. Dit zijn meldingen van o.a. kapot straatwerk, zwerfvuil, paaltjes die scheef staan, lantaarnpalen die niet goed functioneren, etc.

En in 2018 zijn er twee calamiteitenroutes gerealiseerd en zijn we gestart met de het onderzoek betreffende het opstellen van een meerjarenprogramma voor het door ontwikkelen van de ondernemersvereniging.