Terugblik informatieavonden ontwerpstructuurvisie

feb 18, 2020

Op 10 en 11 februari hield het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) twee informatiebijeenkomsten om de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 toe te lichten. Ruim honderd geïnteresseerden kwamen op de avonden in Nieuwe Wetering en Voorschoten af.

In de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 is op 23 januari 2020 het voorkeursalternatief gepubliceerd voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid op het traject. Er komt in beide richtingen een extra rijstrook op de hoofdrijbaan van de A4. Ook worden de weefvakken tussen de hoofdrijbaan en de parallelstructuur ter hoogte van de  N11 in de verdiepte ligging aangepast . Voor het Ringvaartaquaduct koos de minister van IenW voor de aanleg van een nieuw aquaduct op de plaats van het oude. Tijdens de informatieavonden over de ontwerpstructuurvisie konden omwonenden en andere geïnteresseerden een beeld krijgen van het ontwerp en de planning van het project op hoofdlijnen en met welke factoren het project rekening houdt.

Beide informatieavonden werden goed bezocht. Bezoekers bekeken de informatieborden en stelden hun vragen aan de experts van het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. In Nieuwe Wetering ging het vooral over het Ringvaartaquaduct. Hoe wordt het nu precies aangepast? En vooral ook: wanneer precies? Omgevingsmanager Peter van der Ham vertelt: ‘Veel mensen geven aan dat ze blij zijn dat de weg wordt verbreed. Zij staan dagelijks in de file vlakbij hun huis. Wat hen betreft kan de verbreding niet snel genoeg plaatsvinden. We merken dat mensen ook erg geïnteresseerd zijn in het proces en de technieken die we gaan toepassen. Wat gebeurt wanneer en hoe?’ Tijdens de avond uiten enkele bewoners hun zorgen over de werkzaamheden. Zullen deze geen overlast veroorzaken voor de omwonenden, bijvoorbeeld in de vorm van sluipverkeer? Over de werkzaamheden kunnen de medewerkers van Rijkswaterstaat in deze fase van het project nog niets vertellen. Zij raden iedereen met een aandachtspunt voor de werkzaamheden aan om een zienswijze in te dienen.

In Voorschoten zijn de bezoekers ook vooral geïnteresseerd in het proces, de techniek en de inpassing van de wegverbreding in het bestaande landschap. De gehele avond is het druk rondom het informatiebord met het processchema en bij de interactieve digitale kaarten waarop het wegontwerp te zien is. Het gaat tijdens de avond vooral over het deel van het traject waar de weg in de buitenberm wordt verbreed. Omwonenden wijzen op de digitale kaarten hun huis of bedrijf aan en laten zien wat de verbreding voor hun situatie betekent. Ze stellen vragen over de invloed van de wegverbreding op hun perceel of hun uitzicht. Ook het viaduct bij de Kniplaan bij Stompwijk komt ter sprake, bewoners gaan onderling de discussie aan over hoe dit viaduct veiliger gemaakt kan worden. Een aantal aanwezigen vraagt naar details over de locatie van toekomstige geluidsschermen. Rijkswaterstaat en het ministerie hebben nauw contact met de provincie Zuid-Holland over de geluidswal die de provincie gaat plaatsen. Of geluidswerende maatregelen door de verbreding van de A4 nodig zijn, kan Rijkswaterstaat in deze fase van het project nog niet zeggen.

Tijdens de avonden hadden bezoekers de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14. Een tiental mensen maakte hier gebruik van. Hun zienswijzen gingen over verschillende onderwerpen, van aandachtspunten tijdens de werkzaamheden tot aandacht voor lichtvervuiling.

Het indienen van een zienswijze kan tot en met donderdag 5 maart 2020. U kunt uw zienswijze digitaal, schriftelijk of mondeling indienen. Klik hier voor meer informatie.

Dit bericht is afkomstig vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat