Stand van zaken verbreding A4

jun 6, 2019

De provincie heeft eind mei een nieuwsbrief gestuurd over de stand van zaken betreffende de verbreding van de A4.

Het wegontwerp: nog niet definitief, maar de uitgangspunten bepaald
Er komt veel kijken bij het ontwerpen van een extra rijstrook op het traject A4 Burgerveen-N14. Overleg met gemeenten bijvoorbeeld, maar ook extra aandacht voor viaducten en in dit project het Ringvaartaquaduct. Dirk Jan Kiljan, technisch manager bij Rijkswaterstaat, licht een aantal aandachtspunten van het ontwerpproces toe. Lees meer.

48 zienswijzen ingediend bij start m.e.r. procedure
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat onderzoeken wat de effecten zijn op het milieu als we maatregelen treffen op het traject. Dit doen we door het opstellen van een milieueffectrapportage. Milieu speelt een belangrijke rol in de besluitvorming over de aanpassing van de weg. Lees meer.

Verder stonden de volgende nieuwsberichten in de nieuwsbrief:

Daarnaast hebben wij telefonisch contact met de provincie opgenomen. In september worden er nieuwe informatiedagen georganiseerd. De dagen en tijden worden in juli bekend gemaakt.

We houden u op de hoogte.