Meerjarenplan

mei 11, 2020

Afgelopen jaar hebben veel ondernemers op het Bedrijvenpark meegewerkt aan de enquête. Naar aanleiding van deze enquête heeft het bestuur een meerjarenplan opgesteld, waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. We willen alle ondernemers die aan de enquête hebben deelgenomen bedanken voor hun medewerking.

De activiteiten die binnen dit meerjarenplan worden benoemd, zijn bepaald naar aanleiding van feedback die is opgehaald door (bijna) alle ondernemers en eigenaren van vastgoed op het terrein.

In deze vragenlijst kregen zij vragen over het bedrijventerrein in de huidige status en waar de verbeterpunten liggen.

In de regio spelen op het moment heel veel zaken die allemaal een ruimtevraag hebben.

Zoekende naar ruimte (voor o.a. woningbouw) wordt door de overheid veel gekeken naar bedrijventerreinen.

Dit terwijl er ook vanuit het bedrijfsleven een (zeer) grote vraag is naar ruimte voor o.a. uitbreiding bestaande bedrijven, locaties nieuwe bedrijven maar ook voor bedrijven die uit een transformatiegebied komen.

In 2019 is het bestuur van Bedrijvenpark De Lasso geconfronteerd met een mogelijke transformatie-opgave binnen het bedrijventerrein n.a.v. de verbreding van de A4, waarbij mogelijk het algemene belang van het bedrijvenpark geschaad kan worden.

In dit soort situaties zal het bestuur van Bedrijvenpark De Lasso zich inzetten om het algemeen belang van het bedrijvenpark te vertegenwoordigen en krijgt dit voorrang op de projecten die in het meerjarenplan worden benoemd.

Uiteraard zal het bestuur alles in het werk stellen om de leden op de hoogte te houden van de zaken die spelen en in overleg gaan met deze leden om te bepalen hoe dit soort situaties worden aangepakt.

Uit al de input die met de rondgang langs (bijna) alle ondernemers en vastgoedeigenaren is opgehaald, heeft het bestuur van Bedrijvenpark De Lasso gekozen voor vijf onderwerpen die opgenomen zijn als focuspunten om in de komende jaren te realiseren.

Hierbij is gekeken naar de behoefte van de ondernemers (grootste draagvlak), maar ook naar wat (financieel) realiseerbaar is voor het bedrijvenpark.

De onderwerpen waarvoor gekozen is (in willekeurige volgorde):

  • Groenvoorziening bedrijvenpark De Lasso
  • Verkeersveiligheid bedrijvenpark De Lasso
  • Realisatie AED in buitenkast(en) op De Lasso
  • Herziening bewegwijzering bedrijvenpark De Lasso
  • Organisatie informele ledenbijeenkomsten vereniging Bedrijvenpark De Lasso

Tijdens de ALV komt het meerjarenplan uitgebreid aan de orde.