Onderhoud en beheer eigen terrein

sep 29, 2022

Een ander onderwerp dat tijdens de schouw ter sprake is gekomen is het onderhouden en het beheer van eigen terreinen. Veel ondernemers houden hun terrein netjes bij, maar helaas zien we ook andere beelden. Dit heeft direct invloed op het beeld van het gehele bedrijvenparkk.

We merken dat voor veel ondernemers het groen langs bijvoorbeeld een hekwerk of de stoep direct aan het pand ‘grijs’ gebied is. Op deze stukken zie je ook het meeste onkruid groeien. Dit stuk behoort (in de meeste gevallen) bij het pand en is dus de verantwoording van de eigenaar dan wel de ondernemer. We vertellen u hier graag meer over.

De gemeente is verantwoordelijk voor het groen en grijs op openbaar terrein. In de meeste gevallen geldt dat de eerste meter uit het pand voor de eigenaar/ondernemers is, dit is in het kadaster vastgelegd. De gemeente kijkt hier niet nauwkeuring naar en pakt vaak de meeste hoeken en gaten ook mee, maar de eigenaar, dan wel de ondernemer, is zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het onkruid wat tussen een hekwerk groeit.

We willen u dan ook vragen om eens rond te kijken op het terrein en naar de verschillende bedrijven te kijken. Kijk daarna ook eens naar uw eigen terrein. Wellicht dat er bij u ook onkruid, afval of iets anders weggehaald dan wel opgeruimd kan worden?

Samen zorgen we voor een heel, schoon en veilig bedrijvenpark. Bedankt voor uw bedrage!