Verkenning A4 Burgerveen-N14: Besluit van de Minister

sep 13, 2019 | 2019

Omdat inmiddels alle inhoudelijke beslisinformatie beschikbaar is, heeft de Minister vooruitlopend op de keuze voor het Voorkeursalternatief van de Verkenning A4 Burgerveen-N14 een keuze gemaakt. Daarbij heeft de Minister begin september gekozen voor  variant West; sloop en herbouw op de plaats van het bestaande Ringvaartaquaduct. Op deze manier biedt de Minister de regiopartners en diverse betrokken ondernemingen, waaronder u, nu al duidelijkheid, vooruitlopend op de Voorkeursbeslissing die begin 2020 wordt verwacht. Deze variantkeuze voor het Ringvaartaquaduct zal hier onderdeel van zijn.

Informatieavonden
Mocht u naar aanleiding van deze brief en/of het besluit van de Minister nog vragen hebben, dan nodigen wij u graag uit voor een van de informatieavonden op 23 en 24 september a.s. Deze avonden gaan over de stand van zaken van het project – de Verkenning A4 – als geheel. Er is informatie over het ontwerp, de uitkomsten van de effectstudies, de procedure en het partieel Voorkeursbesluit.

Klik hier voor het persbericht.