Voorkom brand in uw bedrijf

dec 17, 2020

We zijn inmiddels weer in het begin van de donkere maanden beland, de dagen worden korter en de nachten worden kouder. Doordat de duisternis vroeg invalt, vindt vandalisme makkelijker plaats. Naast inbraak is brandstichting een risico. Verveling, baldadigheid of gebrek aan normbesef kan hierin een rol spelen, maar ook doelbewuste acties zijn zeker niet uitgesloten. Bijna een kwart van alle branden wordt veroorzaakt door brandstichting!

Een brand in de avond of nachtperiode wordt vaak later ontdekt. Dat een simpele brand aan de buitenzijde van het pand flink uit de hand kan lopen hoeven wij u niet te vertellen, hier zijn helaas  talloze voorbeelden van. Doordat afvalcontainers of andere brandbare opslag vaak een korte maar hevige vuurlast heeft, verplaatst een brand zich snel naar binnen. Met daarbij grote gevolgen voor de gebruikers van het bouwwerk.

Kortom, houd brandbare opslag van uw pand vandaan en voorkom brandstichting!

Door het verbond van verzekeraars, het MKB-Nederland en VNO-NCW, is hiervoor nadere informatie opgesteld over hoe u brandstichting kunt voorkomen. Op deze site kunt u naast een handige checklist ook meer informatie vinden over brandgevaarlijke werkzaamheden en de te nemen preventieve maatregelen.

Brandweer Hollands Midden wenst iedereen een fijne en veilige feestdagen!