Openbare AED

dec 17, 2020

Een veel genoemd onderdeel uit de enquête (en onderdeel van ons meerjarenplan) was de wens om een openbare AED op het terrein te krijgen. We kunnen u bij deze mededelen dat deze eind dit jaar wordt geplaatst op Cilinderweg 6 (bij Hooymans Products). De AED komt in een buitenkast te hange en is voor iedereen bereikbaar dan wel te gebruiken. We hebben voor deze locatie gekozen zodat hij voor zowel de Lasso-Zuid als de Lasso-Noord beschikbaar is. We zijn ons ervan bewust dat we hiermee nog geen complete dekking hebben voor het gehele bedrijvenpark, maar op dit moment hebben we niet de financiële middelen om direct meerdere AED’s aan te schaffen. We starten dus met één, maar met de wens om er in de toekomst nog meer te plaatsen op het Bedrijvenpark.