Project stopt: voorlopig geen uitbreiding A4 Burgerveen – N14

sep 29, 2022

Het project A4 Burgerveen – N14 staat niet op de prioriteitenlijst met stikstofgevoelige (vaar)wegenprojecten die minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat onlangs aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het project is voorlopig gestopt.

Wat betekent dat voor het project, de omwonenden en andere betrokkenen? ‘Na een periode van veel onzekerheid is het fijn dat er nu in ieder geval duidelijkheid is. Al is dit niet de duidelijkheid waarop we hadden gehoopt’, vertelt projectmanager Sandra van Weyenberg-Quik. ‘We weten nu waar we aan toe zijn: het project stopt voorlopig. De komende weken rond het projectteam dat aan de uitbreiding van de A4 Burgerveen – N14 werkt – zo’n 80 tot 100 mensen – zijn werkzaamheden af.’

Status vastleggen
Het project wordt in principe niet eerder dan 2025 weer opgestart. Daarom worden contacten en contracten de komende tijd afgebouwd en afgesloten/bevroren. Ook legt het projectteam de status van bijvoorbeeld de lopende effectonderzoeken zo goed mogelijk vast. ‘Een foto maken van het werk dat we tot nu toe hebben gedaan’, noemt Van Weyenberg-Quik dat. Als het project in de toekomst opnieuw wordt opgestart, kan een nieuw team daarmee verder.

‘Voor sommige onderwerpen kunnen we een conceptrapport opleveren, voor andere thema’s kunnen we alleen opleveren wat de huidige stand van zaken is: daar hebben we niet genoeg tijd meer voor.’

De informatie uit het ene onderzoek is overigens straks beter te gebruiken dan het andere. Dat heeft onder andere te maken met het onderzoeksthema, legt Van Weyenberg-Quik uit. ‘Bij een archeologieonderzoek heb je met minder verandering te maken dan met een onderzoek naar natuur of geluid. Wat voor dieren lopen er rond in de omgeving, welke planten groeien er? Dat kan in een paar jaar tijd best veranderen. Daar moet je straks toch opnieuw onderzoek naar doen.’

Jaren later aan de slag
En wat betekent het uitstel concreet voor de weggebruiker? ‘Uiteindelijk gaat het langer duren voor we op dit traject aan de slag kunnen. Voorlopig worden er dus geen structurele verbeteringen doorgevoerd voor de doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A4’, zegt Van Weyenberg-Quik. ‘Voor omwonenden betekent dit aan de andere kant dat de bouwhinder ook later is. Maar de 2 grootste knelpunten op het traject, bij het Ringvaartaquaduct en de verdiepte ligging bij Leiden, blijven voorlopig ook bestaan.’

Ze kan zich voorstellen dat het uitstel voor omwonenden ook wel een dubbel gevoel geeft. ‘Tegelijkertijd hebben zij al veel gesprekken gevoerd en uitgebreid hun verhaal gedaan. Die gesprekken stoppen nu voorlopig. Straks moet dat opnieuw en dat kan zorgen voor extra onzekerheid. Het duurt langer voor omwonenden weten waar ze aan toe zijn.’ Toch is 1 ding vrij zeker: de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14 gaat in de toekomst verbreed worden, maar besluitvorming hierover zal zoals het nu staat niet voor 2025 plaatsvinden.

Positief terugkijken
Het werk gaat dus de koelkast in. Dat is natuurlijk jammer, vindt Van Weyenberg-Quik, die bijna vijf jaar aan het project heeft gewerkt. Toch kijkt ze met een positieve blik terug op het project A4 Burgerveen – N14. ‘Dat komt ook door de open en constructieve houding van het team en de stakeholders waarmee ik heb samengewerkt. Natuurlijk zijn er verschillende belangen, maar we hebben daarover altijd het goede gesprek gevoerd. Ik hoop dat een nieuw projectteam dit project straks met diezelfde positieve insteek weer oppakt. Dat is ook de tip die ik hen wil meegeven: je kunt niet iedereen tevredenstellen, maar begin bij het goede gesprek om te kijken wat er wel kan. Met collega’s, met overheden en met omwonenden.’

Meer informatie
Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht? U kunt tot 15 augustus 2022 met vragen en opmerkingen terecht bij het projectteam door een e-mail te sturen naar: A4-Burgerveen-N14@RWS.nl Daarna kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 – 8002 (gratis).

Bron: Rijkswaterstaat