Duurzaamheid

mei 4, 2018

Duurzaamheid: alleen aan de slag met uw bedrijf of als collectief op het Bedrijvenpark De Lasso? Onderstaand bericht hebben wij via de gemeente ontvangen.

Samen inkopen maakt verduurzamen van bedrijvenparken eenvoudiger.

Alle ondernemers hebben te maken met energiebesparings-verplichtingen of met de zorgplicht om energie zo doelmatig mogelijk te gebruiken. Ook de ondernemers op bedrijvenparken. In de wet ‘Activiteitenregeling milieubeheer‘ staan nu lijsten met erkende maatregelen voor energiebesparing voor 19 bedrijfstakken.

Ook uw onderneming valt binnen één van de bedrijfstakken.

We verwachten dat ieder kantoor wat groter is dan 100m² in 2023 minimaal energielabel C moet hebben. De wetgeving hiervoor wordt nu voorbereid. Maar dit gaat verder, de verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Vanuit de gemeente en de omgevingsdienst West Holland (ODWH) kunt u ondersteund worden. Want verduurzamen van een bedrijvenpark vraagt om een collectieve aanpak. Dat betekent een samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid.

Een collectieve aanpak start met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie van stakeholders en het bepalen hoe u de organisatie ervan financiert.

Namens Bedrijvenpark De Lasso gaan we over dit onderwerp met de gemeente in gesprek.