Doorontwikkelen van de ondernemersvereniging

mei 4, 2018

Vorig jaar heeft de Provincie Zuid-Holland in augustus 2017 de Subsidieregeling ‘de planvorming bedrijventerreinen’ opengesteld. Daar is goed gebruik van gemaakt.
De € 600.000 euro die toen beschikbaar was voor deze regeling is volledig beschikt. De Provincie heeft voor 2018 dezelfde regeling open kunnen stellen. Deze keer is er
€ 500.000 euro beschikbaar.

Namens Bedrijvenpark De Lasso hebben wij dit jaar ook een subsidie aangevraagd. Het betreft de subsidieaanvraag voor het project: “Het opstellen van een meerjarenprogramma voor het doorontwikkelen van de ondernemersvereniging”.

De subsidie aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Momenteel is het subsidieplafond bereikt, wat inhoud dat er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Onze aanvraag is in goede orde ontvangen en wordt momenteel in behandeling genomen. We hopen op korte termijn een positief bericht hierover te ontvangen.

We houden u hiervan uiteraard op de hoogte!