KVO-Hercertificering

nov 6, 2018

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid.

In 2015 heeft Bedrijvenpark De Lasso met succes het Basis Samenwerken KIWA certificaat behaald wat eveneens bekrachtigd is door het ondertekenen van het Convenant.

We kunnen melden dat wij als KVO-B werkgroep maar ook vanuit de Ondernemers op De Lasso zeer tevreden zijn over de aanpak KVO-B die drie jaar geleden opgestart werd.

De KVO-B werkgroep heeft besloten om met het Bedrijvenpark gezamenlijk op te gaan voor het Continu Samenwerken KVO certificaat 1e hercertificering. MKB Nederland heeft het proces begeleid.

Donderdag 11 oktober heeft de KVO-Hercertificering plaats gevonden, welke Bedrijvenpark De Lasso met succes heeft behaald. Hier hebben we de afgelopen drie jaar gezamelijk met o.a de gemeente Kaag & Braassem, politie en brandweer hard voor gewerkt.

De resultaten zijn waarneembaar in de enquête percentages van de respondenten (ondernemers), de lage incidentencijfers vanuit de politie en brandweer, de hoge tevredenheid over het Beheer en Onderhoud van het terrein; met andere woorden tevredenheid over schoon heel en veilig.

Uit de enquête is gebleken dat de tevredenheid over ‘KVO-B De Lasso’ ook wordt versterkt doordat:

  • Er twee keer per jaar een schouwronde plaats vindt.
  • Er camerabewaking is gekomen.
  • Directe en korte lijnen met alle betrokken Convenant Partners/werkgroepleden waar ook de ondernemer zich melden kan.
  • Buiten Beter Meldingen worden direct opgepakt door handhaving van de gemeente en bij afhandeling vindt er een terugkoppeling plaats naar de Melder.

Het bestuur van Bedrijvenpark De Lasso bedankt de leden uit de werkgroep voor de fijne samenwerking en kijkt er naar uit om gezamelijk met de ondernemers en de werkgroep ervoor te zorgen dat we de komende drie jaar een schoon, heel en veilig bedrijvenpark verder kunnen versterken!

Indien u interesse heeft in het plan van aanpak dan kunt u deze opvragen via secretariaat@bedrijvenparkdelasso.nl.