Nieuw bestuurslid…

jun 6, 2019

Martien Hogenboom (Hogenboom Transport) is in mei 2019 als nieuw bestuurslid toegetreden tot het bestuur.

Hogenboom Transport is al vele jaren gevestigd op Bedrijvenpark De Lasso en ze zijn al sinds de oprichting van de vereniging lid.

Het bestuur bestaat nu uit vijf leden:
Voorzitter: Sander Warmerdam
Penningmeester: Corno Hooymans
Secretaris: Mik van Ruiter
Algemeen bestuursleden: Erik van Rijn 
Algemeen bestuurslid: Martien Hogenboom

Als bestuur zijn we blij met een nieuwe bestuurslid, omdat we hierdoor de taken meer kunnen verdelen en we het belangrijk vinden dat er vernieuwing blijft binnen het bestuur en de vereniging.

Gezamenlijk blijven we werken aan een schoon, heel en veilig Bedrijvenpark!