Aankondiging informatieavonden ontwerpstructuur A4

feb 6, 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert twee informatieavonden om de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen – N14 toe te lichten. Bezoekers van deze informatieavonden krijgen de gelegenheid om tijdens de avonden een zienswijze in te dienen op de plannen.

Tijdens twee informatieavonden lichten we het Voorkeursalternatief en de onderbouwing daarvan in woord en beeld toe. U krijgt een beeld van hoe de verbreding van de weg op hoofdlijnen wordt gerealiseerd en met welke factoren het project rekening houdt. Op beide avonden zijn vertegenwoordigers van het ministerie en Rijkswaterstaat aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel – u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.

Tijdens deze verkenning heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2 alternatieven onderzocht om de doorstroming van het verkeer te verbeteren tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14 bij Den Haag. Ook zijn 2 varianten voor een nieuw Ringvaartaquaduct voor het verkeer van Amsterdam naar Den Haag onderzocht.

Locaties informatieavonden A4 Burgerveen-N14
De eerste informatieavond vindt plaats op:

Datum: 10 februari 2020
Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: restaurant Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, 2376 BH Nieuwe Wetering

De tweede informatieavond vindt plaats op:

Datum: 11 februari 2020
Tijd: vrije inloop tussen 19.00 en 21.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, 2252 AG Voorschoten

Meer informatie leest u op onze website.

Colofon
Contactgegevens
Wilt u contact opnemen, vul dan het contactformulier in.

Dit bericht is afkomstig vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat