Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14

feb 6, 2020

In dit bericht informeren wij u over het verdere proces van de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14.

Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14
De ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 is 16 december 2020 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgesteld. De kennisgeving hiervan werdt 23 januari 2020 geplaatst in de Staatscourant. Ook wordt de kennisgeving gepubliceerd in regionale en huis-aan-huis bladen.

Inzien Ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14
Van 24 januari tot en met 5 maart 2020 liggen de ontwerpstructuurvisie A4 Burgerveen-N14 en achtergronddocumenten ter inzage tijdens kantooruren op de volgende locaties:

  • Gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, 2132 TZ  Hoofddorp
  • Stadskantoor Leiden, Bargelaan 190, 2333 CW Leiden
  • Rijkswaterstaat Zee en Delta, Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk

Digitaal kun u de documenten vanaf 24 januari 2020 inzien op www.platformparticipatie.nl/burgerveen.

Informatieavonden
Rijkswaterstaat organiseert twee informatieavonden waar u wordt geïnformeerd over de plannen en waar u vragen kunt stellen over het project. Deze informatieavonden vinden plaats op:

  • Maandag 10 februari 2020. Locatie: Tussen Kaag en Braassem, Regenboogweg 102, Nieuwe Wetering.
  • Dinsdag 11 februari 2020. Locatie: Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw, Veurseweg 180, Voorschoten.

Tussen 19:00 uur en 21:00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen.

Zienswijze indienen
Tijdens deze terinzagelegging kunt u op onderstaande manieren een zienswijze geven op deze documenten.

  • Digitaal. U kunt uw zienswijze geven via www.platformparticipatie.nl/burgerveen
  • Schriftelijk. U kunt uw zienswijze per post sturen naar Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie, O.v.v. A4 Burgerveen–N14, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
  • Mondeling. U kunt uw zienswijze indienen tijdens één van de informatieavonden of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 8999.

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is 070 456 8999. Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl.

Heeft u vragen over de inhoud van de ontwerpstructuurvisie? Stel uw vraag dan met behulp van het contactformulier op www.a4burgerveen-n14.nl of neem contact op met Rijkswaterstaat, telefoonnummer 0800-8002 (gratis).

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT
namens deze,
DE DIRECTEUR PARTICIPATIE
Erik Pool