Marktanalyse detailhandel bedrijventerrein A4

jul 6, 2017

Het college van b&w heeft een markt- en effectanalyse laten uitvoeren met betrekking tot de perifere en volumineuze detailhandel op bedrijventerrein A4.

De uitkomsten en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, staan in een concept rapportage. Voordat het college van burgemeester en wethouders besluiten over het vervolg, worden ondernemers op bedrijventerrein A4 in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze conceptrapportage en (eventueel) binnen 3 weken te reageren. De ingekomen reacties worden beoordeeld en gewogen/meegenomen in de afronding van de rapportage.

Het onderzoek is feitelijk een onderlegger voor de reparatieopdracht die volgt uit de vernietiging van het bestemmingsplan (op onderdelen) door de Raad van State. De gemeente heeft de verplichting om dit uit te voeren, of te motiveren waarom dit niet noodzakelijk is. De gemeente wilde het onderzoek doen om inzicht te krijgen in de behoefte naar perifere en volumineuze detailhandel. De resultaten zijn 7 juni jl. gepresenteerd  aan (een vertegenwoordiging van) ondernemers en ondernemersverenigingen van het bedrijventerrein A4.

De gemeente hecht er belang aan dat een ieder kennis kan nemen van de conceptrapportage voordat deze aan het college wordt voorgelegd. U vindt de conceptrapportage in de mail.

Indien u wilt reageren doe dit dan tijdig, voor half juli 2017.

Klik hier voor de concept rapportage marktanalyse detailhandel bedrijventerrein A4.