Privacy statement

De Vereniging Bedrijvenpark De Lasso (hierna ook: “de Vereniging”) vindt de privacy van alle bezoekers van haar website belangrijk en respecteert deze. In dit privacy statement leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Welke gegevens worden verzameld?

De Vereniging verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens omdat uw onderneming lid is of lid wilt worden van de Vereniging, u onderneming of pand gevestigd is op het bedrijvenpark, dan wel omdat u op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • bedrijfsnaam
  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer en e-mailadres (zakelijk en/of privé);
  • vestigings- en/of postadres
  • aanvullende persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld bij het aanmelden van het lidmaatschap, in correspondentie en/of telefonisch

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het registreren van het lidmaatschap, het afhandelen van de contributie, het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard alsmede het versturen van uitnodigingen voor evenementen/bijeenkomsten. Tot slot worden uw persoonsgegevens verwerkt zodat contact met u kan worden opgenomen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren (ook het secretariaat die werkzaam is voor de Vereniging, valt hieronder).

Bewaren

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de verwerking noodzakelijk was. Dit betekent dat als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn, de gegevens niet meer zullen worden geregistreerd dan wel zullen worden verwijderd.

Ten aanzien van het lidmaatschap geldt dat zolang het lidmaatschap voortduurt, de gegevens zullen worden bewaard. Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.

Ten aanzien van uw onderneming op het bedrijvenpark of uw pand op het bedrijvenpark geldt dat zolang u onderneemt / pand eigenaar bent, de gegevens zullen worden bewaard. Wijzigingen dient u op eigen initiatief door te geven.

Verstrekking aan derden

De Vereniging verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor het realiseren van het doel van de verwerking. Denk aan externe leveranciers voor bijvoorbeeld kantoorautomatisering en parkmanagement. De Vereniging kan voorts een activiteit organiseren met hulp van een andere partij, zoals een evenementen- en/of communicatiebureau. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit. Met partijen die uw gegevens verwerken in opdracht van de Vereniging wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden als het gaat om commerciële doeleinden.

Bezoek website

Als u de website van de Vereniging bezoekt, gebeurt dit niet anoniem. Het is dus mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Bij bezoek aan de website worden geen persoonsgegevens verzameld of anderszins verwerkt. De Vereniging is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze website, met als doel om de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te optimaliseren alsmede om meer gerichte informatie op de website te zetten, teneinde de dienstverlening van de Vereniging te optimaliseren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, de tijdstippen en de duur van het bezoek en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hiervoor worden analytische cookies gebruikt. 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens wanneer u meerder pagina bezoekt. 

Analytische cookies

Analytische cookies gebruikt de Vereniging om websitebezoek te meten. Deze statistieken geven een beeld van hoe vaak de website wordt bezocht, welke pagina’s worden bekeken en naar welk informatie bezoekers op zoek zijn. Hierdoor kan de Vereniging veelgevraagde informatie beter vindbaar maken en de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.

Meetgegevens bestaan uit automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van websitebezoekers. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser en hoe lang de website wordt bezocht. De Vereniging kan een IP-adres niet terugleiden tot een bepaalde gebruiker en dat wil de Vereniging ook niet. Deze  cookies  zijn geplaatst om inzicht te verkrijgen in het algemene websitegebruik van onze bezoekers.

Google analytics

De Vereneiging heeft de Cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd, daarom mag deze geplaatst worden zonder toestemming. 

De informatie die via de Google Analytics cookie wordt verzameld wordt overgebracht naar en door Google Analytics opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van Persoonsgegevens.

Links

Op de website staan links naar websites van andere organisaties. Als u deze links volgt, verlaat u onze website. Het privacy statement van de Vereniging is dan niet meer van toepassing. De Vereniging is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verleent een aantal rechten. Zo mag u ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen.

Beveiliging gegevens

De Vereniging heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de Vereniging toegang hebben tot uw gegevens, houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijzigingen

De Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van het actuele privacy statement op de hoogte bent.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging, kunt u contact opnemen met het secretariaat Bedrijvenpark De Lasso: secretariaat@bedrijvenparkdelasso.nl