Wat is er in 2021 allemaal gebeurt …

dec 21, 2021

2021 was door corona wederom een bewogen jaar. We zien en horen dat de ondernemers op Bedrijvenpark De Lasso hun schouders eronder blijven zetten en, indien nodig, nieuwe initiatieven ontwikkelen om hun onderneming succesvol voort te zetten. Complimenten aan u allen hoe ieder op zijn eigen manier met deze situatie omgaat, zeker nu de maatregelen weer aangescherpt zijn.

Als bestuur van Bedrijvenpark De Lasso hebben we dit jaar wederom niet stilgezeten. Het belangrijkste onderdeel van dit jaar was de KVO-hercertificering en we kunnen met trots melden dat we die met vlag en wimpel hebben behaald!

In juli hebben we de enquête rondgestuurd naar alle ondernemers en velen van u hebben deze ingevuld en retour gestuurd. Dank daarvoor!

Naar aanleiding hiervan is een plan van aanpak geschreven en in september 2021 heeft de audit plaatsgevonden. De auditeur heeft ons gecomplimenteerd met het Bedrijvenpark dat er schoon, heel en veilig bij ligt. Maar ook de samenwerking met de gemeente, brandweer en politie verloopt goed. Het certificaat wordt nog officieel overhandigd door de wethouder, maar we zijn geslaagd. Over drie jaar, in 2024, vindt de volgende her-certificering plaats.

Onze bestuursvergaderingen en KVO-meetings hebben we op een veilige manier voortgezet. Soms online en soms live, op veilige afstand van elkaar. Bijvoorbeeld buiten in het zonnetje. Ook hebben de we de verplichte dag- en avondschouw gelopen.

Een aantal punten komen tijdens de KVO-meetings en bestuursvergaderingen standaard aan bod. Dit zijn onderwerpen zoals (verkeers)veiligheid, groenvoorzieningen, grijsvoorzieningen (straatwerk) en incidenten(cijfers).

Wij blijven ons inzetten voor een schoon, heel en veilig bedrijvenpark!

Als laatste willen we alle leden bedanken voor hun vertrouwen in ons en we hopen in 2022 weer nieuwe leden welkom te mogen heten.