Uw KVO-voordeel!

dec 21, 2021

In 2015 heeft Bedrijvenpark De Lasso in Roelofarendsveen het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemer (KVO) in ontvangst mogen nemen. In 2018 en 2021 is het certificaat met succes verlengd.

KVO, wat is dat?
Een onveilige omgeving kan de bedrijfsvoering op een bedrijventerrein, door schade en overlast, behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Voor bedrijventerreinen is dat KVO-B.

Samen voor veiligheid
Ondernemers kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en brandweer ook niet. Betrokken partijen worden door CCV bijeengebracht om gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen.

Duidelijk signaal
Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het hele bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan de ondernemers, leveranciers en klanten, maar ook aan mensen met minder goede bedoelingen.

Wat levert het op?
Door daling van de criminaliteit stijgt het veiligheidsgevoel van ondernemers, medewerkers en klanten. Het effect van KVO is succesvol. Bedrijventerrein De Lasso is zowel subjectief als objectief veiliger geworden. Dit is goed voor het imago, maar ook voor de communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. KVO is een van de meest succesvolle voorbeelden van publiek-private samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

Daarnaast geven de meeste verzekeraars korting op hun verzekering als een onderneming op een bedrijvenpark gevestigd is die KVO gecertificeerd is.

Voorbeelden uit de praktijk:
• Bedrijfsschade neemt af.
• Er is minder criminaliteit.
• Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer.
• Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.
• De klant voelt zich prettiger in het gebied.
• Beter imago en meer nieuwe bedrijven die zich op het bedrijventerrein willen vestigen.
• Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen.