KVO & Brandweer

mrt 31, 2021

Vanuit het KVO werken we nauw samen met gemeente, politie en brandweer. In dit artikel verteld de brandweer over deze samenwerking.

KVO & Brandweer
De brandweer is een belangrijke schakel in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

De rol van de brandweer in het KVO is: om te beoordelen of het bedrijvenpark voldoende brandveilig is, bereikbaar is en de bluswatervoorzieningen aldaar op orde zijn.

Daarnaast biedt de samenwerking vanuit het KVO een unieke mogelijkheid om de ondernemers bewust te maken van de brandveiligheid in en om het pand, het is namelijk van groot belang om tijdens een calamiteit in het pand de aanwezigen veilig naar buiten te kunnen brengen en de hulpdiensten te kunnen alarmeren.

Tijdens de schouw adviseert de brandweer over: bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bedrijven en het terrein de juiste bluswatervoorziening en de brandveiligheid op en om de panden.
Een aantal aandachtspunten hierin zijn vaak het plaatsen van brandbare materialen, zoals afvalcontainers en of pallets tegen het pand aan.

Brandveiligheid is voor een belangrijk deel met eenvoudige maatregelen te verbeteren!

KVO en (Brand)veilig werken
Brandveiligheid in en om een pand is een verantwoordelijkheid van de werkgever, maar ook de werknemers hebben hier een groot aandeel in. Samen dragen zij zorg voor een (brand)veilig gebouw en om onveilige situaties te voorkomen. De verantwoordelijkheden voor de brandveiligheid beginnen al bij de bouw, welke in een later stadium aan de gebouweigenaar en of gebruiker worden overgedragen.

Na ingebruikname is de eigenaar / gebruiker verantwoordelijk om het bouwwerk te onderhouden en (brand)onveilige situaties zo veel mogelijk te voorkomen en/of te beperken.
De werknemers zijn daarentegen verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de vluchtwegen, de aanwezige blusmiddelen en het doel en de werking van de (eventueel) aanwezige brandmeldinstallatie.

Wilt u meer weten over de brandveiligheid en de verantwoordelijkheden van de werkgever en de werknemer, kijkt u dan op (Brand)veiligheid – Brandweer.

Hierin kunt u voor uw bedrijf en werknemers onder andere veel informatie vinden over brandveiligheidsinstallaties, veilig vluchten, ontruimingsplannen, bedrijfshulpverlening, blusmiddelen en een (brand)veilige leefomgeving.

Groet, de brandweer